Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Installatie Techniek Louwer te Oudewater.
Installatie Techniek Louwer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van onze website en uw persoonsgegevens op te geven gaat u ermee akkoord dat Installatie Techniek Louwer uw persoonsgegevens gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens zijn veilig bij Installatie Techniek Louwer
Installatie Techniek Louwer waardeert het vertrouwen dat u in haar stelt en zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Installatie Techniek Louwer respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. Uitsluitend geautoriseerde personen binnen onze organisatie hebben toegang tot de persoonsgegevens. Installatie Techniek Louwer neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Installatie Techniek Louwer via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring staan.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Installatie Techniek Louwer verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. Installatie Techniek Louwer door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag en door de verwerking naar aanleiding van sollicitaties. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Installatie Techniek Louwer kan verwerken:

 • Voornaam en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • (zakelijke) Adresgegevens;
 • Bedrijfsnaam;
 • Bedrijfsadres;
 • Functie;
 • E-mailadres;
 • (Mobiel) Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • Overige persoonsgegevens die actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Installatie Techniek Louwer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Installatie Techniek Louwer.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • U te informeren over wijzigingen van diensten.
 • Afhandelen van betalingen.
 • Uitvoeren van een wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst.
 • Optimaliseren van de beveiliging van de websites en dienstverlening en tegengaan van misbruik daarvan.
 • Verzenden van nieuwsbrieven per mail of post.

E-mailnieuwsbrieven
Indien u één of meerdere gratis e-mailnieuwsbrieven wenst te ontvangen, dient u uw e-mailadres te verstrekken. Dit e-mailadres wordt gebruikt om u de gratis e-mailnieuwsbrief toe te zenden en om u commerciële mails te sturen waarmee wij u op de hoogte brengen van relevante producten en diensten van Rendement. U kunt zich hiervoor afmelden met de afmeldlink onderaan deze e-mails. Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Installatie Techniek Louwer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. Ook de door ons gebruikte programma’s verwijderen automatisch gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode die wij hebben aangegeven.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Installatie Techniek Louwer treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Installatie Techniek Louwer deelt uw persoonsgegevens met derden maar alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Installatie Techniek Louwer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Werknemers van Installatie Techniek Louwer zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren. Om u optimaal van dienst te zijn, plaatst deze website ‘tracking cookies’ op uw computer. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terug halen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u wordt gemaakt, wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons bekend, maar alleen om de getoonde inhoud af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk is voor u. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt u alleen zelf doen aangezien deze om uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Cookie Google
Via deze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de ‘Analytics’-dienst. Installatie Techniek Louwer gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De Informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derde verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook, Twitter en LinkedIn
Op deze sites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van deze websites (deze kunnen regelmatig wijzigen) goed door om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

Uw rechten
U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen aan uzelf ofwel in opdracht van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan Installatie Techniek Louwer te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van menng bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u op de volgende manieren richten aan Installatie Techniek Louwer:

 • Per e-mail: itl@louwer.eu
 • Schriftelijk: Installatie Techniek Louwer, Postbus 57, 3420 DB Oudewater
 • Telefonisch: 0348 -565020

Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy beleid van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van Installatie Techniek Louwer zijn verbonden. Installatie Techniek Louwer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Installatie Techniek Louwer adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De meest acutele versie van deze privacyverklaring is steeds te vinden op louwer.eu. Installatie Techniek Louwer adviseert dan ook deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten en/of website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring.

Disclaimer
Aan het samenstellen van de website van Installatie Techniek Louwer is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Installatie Techniek Louwer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien daarom af van elke aansprakelijkheid.

Reacties zijn gesloten.